ESPORTS RÀDIO LOGO

    Gràfic, Disseny
    Eines: Illustrator, Photoshop
    Any: 2018

Creació de la imatge corporativa per la emisora de ràdio "Esports Ràdio". Conjuntament s'ha realitzat el manual bàsic d'identitat corporativa i petits elements per les xarxes socials i web.