CARETA TV ALTERNATIVA

    Gràfic, Animació, Disseny
    Eines: Illustrator, After Effects
    Any: 2014

Realització dels elements gràfics i animats d'una careta de televisió per un programa fictici, el qual tracta sobre el món del cinema.