TOT ART

    Categoria: Gràfic, Animació, Disseny
    Eines: Illustrator, After Effects
    Any: 2014

Desenvolupament del disseny i animació d’una imatge corporativa fictícia sobre un estudi de disseny gràfic.

200px